Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies
zamknij to powiadomienie
strona główna      mapa strony      kontakt
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy iż:

 
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Menos Sp. z o.o., Mieleszyn 131, 98-430 Bolesławiec, reprezentowana przez Zarząd Spółki.
 
Dane kontaktowe do administratora to:  Mieleszyn 131, 98-430 Bolesławiec
Adres : e-mail: rodo@menos.net.pl.

 
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących Pani/Panu uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się skontaktować mailowo na adres: rodo@menos.net.pl.

 
III. Cel i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówień, a następnie wykonania tych zamówień przez  naszą Spółkę z Pani/Pana firmą ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak cele analityczne, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, w celu badania satysfakcji klientów, w celu oferowania Pani/Pana firmie przez naszą Spółkę naszych produktów i usług, w celach marketingowych i reklamowych. Podstawą prawną przetwarzania są przepisy prawa, zwłaszcza ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny , ustawa z dnia 15.02.1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych.

 
IV. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom podmiotów:
 
  1. Naszym podwykonawcom i innym podmiotom z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Pani/Pana danych zwłaszcza dla realizacji zleceń dla Pana/Pani firmy, takim jak firmy kurierskie, firmy przewozowe, pocztowe, firmy prawnicze, firmy ubezpieczeniowe, agencje marketingowe, brokerom, likwidatorzy szkód, podmioty świadczące usługi z zakresu IT, w tym dostarczające usługi poczty elektronicznej.
  2. innym podmiotom i organom, o ile będzie to niezbędne ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE.

 
VI. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres współpracy łączącej nasza Spółkę z Panią/Panem oraz do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tejże współpracy, a także przez czas niezbędny, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Dane przetwarzane w celach marketingowych i reklamowych będą 
przechowywane do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec ich przetwarzania ewentualnie cofnie Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie, a także jeśli uznamy, że są one już nieaktualne.

 
VII. Prawa osoby, której dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 
  1. Prawo dostępu do danych oraz otrzymywania ich kopii
  2. Prawo do sprostowania/poprawiania danych
  3. Prawo do usunięcia danych – w zakresie nie naruszającym nałożonych na Spółkę obowiązków ustawowych
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki
  6. Prawo do przeniesienia danych
  7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 
VIII. Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla zawarcia współpracy i realizacji zleceń dla Pani/Pana przez naszą Spółkę.

 


strona główna      mapa strony      kontakt      do góry
© 2005 - 2019 menos.net.plpolityka plików cookies
All rights reserved - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Projektowanie stron www MSprojekt Limanowa